ผู้ดูแลเว็บไซต์นิติรัฐกิจ

การติดต่อ

รูป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่อยู่:
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
เมือง ศรีสะเกษ 33000 ไทย

โทรศัพท์: 093-1233696

โทรสาร: 045-643607

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 085-6488994

http://www.clg.sskru.ac.th/clgpage

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de